ULUSLARARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 

1-) Aldemir-Kocabaş B, Kıcalı MM, Ramoğlu MG, Tutar E, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Recurrent Kawasaki Disease in a Child with Retropharyngeal İnvolvement: A case report and literature review. Medicine Baltimore. 2014 Dec;93(29):e139.

ULUSLARARASI  SÖZLÜ BİLDİRİLER

1-) Kıcalı Mücahit Murat, Meço Cem, Endonasal Endoscopic Management of Traumatic CSF  Fistula. Salzburg Weil Cornell Seminar in Otolaryngology (2015)

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILMIŞ POSTER, SÖZLÜ BİLDİRİLER ve YAPILAN DAVETLİ KONUŞMALAR

POSTERLER

1-) Miskinli Rauf, Kıcalı Mücahit Murat, Başak Hazan, Beton Süha, Meço Cem, BOS Otoresinde Modern ve Güvenilir Tanı Yöntemlerinin Önemi.  7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi (2013)

2-)Guliyev Hasay, Elgörmüş Mehmet Nuri, Kıcalı Mücahit Murat, Kaygusuz Gülşah, Gökcan Mustafa Kürşat, Sert Damakta Kitle ile Nadir Bir Olgu; Maksiller Sinüs Osteomu, 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) .(PS-0348)

3-) Fetullayev Tural, Kantarcıoğlu Esin Özlem, Elgörmüş Mehmet Nuri, Kıcalı Mücahit Murat, Beton Süha, Dursun Gürsel, Larinkste Zor Bir Patoloji : Spindle Hücreli Karsinom, 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014). (PS-057)

4-) Guliyev Hasay, Elgörmüş Mehmet Nuri, Kıcalı Mücahit Murat, Beton Süha, Meço Cem, Baş Ağrısına Ender Neden Olan Frontal Sinüs Kolesterol Klefti, 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014)

5-) Kıcalı Mücahit Murat, Taş Vedat, Kantarcıoğlu Esin Özlem, Fetullayev Tural, Beton Süha, Kaygusuz Gülşah, Kürşat Mustafa Gökcan, Maksillada Nadir Bir Kitle; Dev Hücreli Kemik Tümörü,  11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (PS-275)

6-) Mülazimoğlı Selçuk, Abbasova Gunay, Kıcalı Mücahit Murat ,Özgürsoy Ozan Bağış, Rinolitiyazis: Asemptomatik Rinolit, 10. Türk Rinoloji Kongresi (2014 ) (PS-184)

7-) Kıcalı Mücahit Murat, İslamoğlu Yüce, Miskinli Rauf, Beton Süha, Kuzu Işınsu, Küçük Tarık Babür, Boyunda Nadir Bir Patoloji: Rosai- Dorfman Hastalığı, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014 ) (EP-017)

8- ) Kıcalı Mücahit Murat, İslamoğlu Yüce,  Elgörmüş Mehmet Nuri, Miskinli Rauf, Bozdağ Sinem Civriz,  Kaygusuz Gülşah, , Gökcan Mustafa Kürşat, Nadir Birliktelik: Tiroid Papiller Karsinom ve Foliküler Lenfoma, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014)  (EP-073)

9-) Kıcalı Mücahit Murat, Taş Vedat, , Miskinli Rauf, İslamoğlu Yüce, Hattash Ali, Özgürsoy Ozan Bağış, Ağız Tabınında Ektopik Diş: Kafa Karıştırıcı Bir Olgu, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (EP-145)

10-) Kıcalı Mücahit Murat, Tezcaner Zahide Çiler, Elgörmüş Mehmet Nuri, Yücel Levent,  Uçar İsmail, Sak Serpil Dizbay, Dursun  Gürsel, Bilateral Multiple Kranial Sinir Tutulum Bilmecesi,  Wegener Granülomatozisi, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (EP-151)

11-) Elgörmüş Mehmet Nuri, Kıcalı Mücahit Murat, Tezcaner Zahide Çiler, Sak Serpil Dizbay Gerçeker Muharrem, Özgürsoy Ozan Bağış, Nazal Kavitede Nadir Bir Kitle: Düşük Dereceli Non-İntestinal Adenokarsinom, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (EP-312)

12-) Miskinli Rauf, Kıcalı Mücahit Murat, Yıldırım Sibel, Beton Süha, Perçinel Sibel, Küçük Tarık Babür,  Sert Damakta Onkositik Karsinom Olgu Sunusu, 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014)

13-) Gökmen Muhammet Fatih, Khalilova Günay, Kıcalı Mücahit Murat, İslamoğlu Yüce, Çiler Zahide Çiler, Beton Süha, Gökcan Mustafa Kürşat, MEN 2A Hastalarda Proflaktik Tiroidektomi Ne Zaman Yapalım ? 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (PS-064)

14-) Fetullayev Tural, Taş Vedat, Kıcalı Mücahit Murat, Tezcaner Zahide Çiler, Kaygusuz Gülşah Küçük Tarık Babür, Sfenoid Sinüste İzole Kitle: Primer Ekstrakranial Menenjiom (2015) 11. Türk Rinoloji Kongresi (PS-089)

15-) Kıcalı Mücahit Murat, Yıldırım Sibel, Yücel Levent, Tezcaner Zahide Çiler, Gökcan Mustafa Kürşat, Küçük Tarık Babür. Tiroit Medüller Karsinomunda Klinik Deneyimimiz, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (PS-2005)

16-) Kıcalı Mücahit Murat, Miskinli Rauf, Mülazimoğlu Selçuk, Heper Aylin, Tezcaner Zahide Çiler, Gökcan Mustafa KürşatÜst Dudakta Nadir Bir Kanser: Mikrokistik Adneksiyal Karsinom, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (EP-60)

17-) İsayev Nurlan, Taş Vedat, Mülazimoğlu Selçuk, Kıcalı Mücahit Murat, Tezcaner Zahide Çiler, Beton Süha. Kafa Tabanına Saplı Enjektör Ucu: Nazal Kavitede Unutulan Yabancı Cisim, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (EP-76)
18-) Kıcalı Mücahit Murat , Akaslan Alican, İsayev Nurlan, Miskinli Rauf, Perçinel Sibel, Gökcan Mustafa Kürşat, Anadolu Rauf Yücel. İlgi Çekici Bir Tiroit Cerrahisi Olgusu: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (EP-93)

19-)İsayev Nurlan, Kıcalı Mücahit Murat, Ağaoğlu Ahmed Majid Naji, Gökmen Muhammet Fatih, Tezcaner Zahide Çiler, Kaygusuz Gülşah, Küçük Tarık Babür. Postaurikuler Nodüler Fasiit Olgusu, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (EP-96)

20-) Kıcalı Mücahit Murat, Akyıldız Seçil, Guliyev Hasay, Tezcaner Zahide Çiler, Sak Serpil Dizbay, Gökcan Mustafa Kürşat. Nadir Birliktelik: Submandibüler Adenoid Kistik Karsinom ve Tiroit Papiller Karsinom, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015) (EP-118)

21-) Kıcalı Mücahit Murat, Gökmen Muhammet Fatih, Çetinkaya Arda, Beton Süha. Glomus Karotikumu Taklit Eden Malign Epitelyal Tümör, 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2016)

22-) Kıcalı Mücahit Murat, Küçük Tarık Babür. Retrofarengeal Apsede Ne Zaman Cerrahi? 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2016)

23-) Miskinli Rauf,  Kıcalı Mücahit Murat, Küçük Tarık Babür. Parotis Bezinin Nadir Tümörü: Malign Fibröz Histiositom. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2016)

24-) Kıcalı Mücahit Murat, Tezcaner Zahide Çiler, Meço Cem. Beklenmedik Bir Orta Kulak Cismi: İşitme Cihazı Kalıp Materyali. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2016)

25-) Kıcalı Mücahit Murat, Özdemir Erdi. Cerrahi Sırasında Bir Sürpriz: Alar Kıkırdak Medial Krus Agenezisi. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2019)

SÖZLÜ BİLDİRİLER

1-) İslamoğlu Yüce, Kıcalı Mücahit Murat, Beton Süha, Gökcan Mustafa Kürşat, Tiroglossal kist eksizyonunda hyoid kemiğin çıkarılması gerekli mi? 35. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2013)

2-) Kıcalı Mücahit Murat, İslamoğlu Yüce, Kantarcıoğlu, Esin Özlem Kantarcıoğlu, Gökmen Muhammet Fatih, Tezcaner Zahide Çiler, Gökcan Mustafa Gökcan, Dursun Gürsel, Ankilozan spondilit hastalarında  ses analiz ve krikoaritenoid eklem patolojilerinin değerlendirilmesi (Etik Kurul Onaylı) 36. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2014) (SS-125)

3-) Guliyev Hasay, Kıcalı Mücahit Murat, Fetullayev Tural, Tezcaner Zahide Çiler, Gökcan Mustafa Kürşat. Tükrük bezi ve boyundaki kitlelerin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojik inceleme sonuçlarının karşılaştırılması, 37. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2015)(SS-3066)

4-) Kıcalı Mücahit Murat, Gökcan Mustafa Kürşat, Küçük Tarık Babür. Nöral Monitörizasyon Altında Revizyon Tiroit Cerrahisi: Cerrahi Güvenlik ve Tiroglobulin Cevabı. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (2016)

 KATILDIĞI TOPLANTILAR, KONGRELER,  SEMİNERLER, KURSLAR

1-) Meniere Hastalığı, Türkiye Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 08 Mart 2013, Ankara

2-) Horlama ve Uyku Apnesinde Cerrahi Tedavi, 30 Mayıs 2013, Ankara

3-)7. Koklear İmplatasyon Otoloji,Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 , Gaziantep

4-)7.Ulusal Larengoloji Kongresi ,27-28 Eylül 2013

 5-) İstanbul Ses ve Larenks Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Sempozyumu, 29-30 Kasım 2013, Rize

6-) 1. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 11 Ocak 2014, Ankara

7-) 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014, Ankara

8-)36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya

9-) Bayındır Sağlık Grubu, Vertigoya Pratik Yaklaşım 29 Kasım 2014, Ankara

10-)2. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 21 Şubat 2015, Ankara

11-) Temel Cerrahi Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler Eğitimi, Türk Cerrahi Derneği, 04 Nisan 2015, Ankara

12-) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 12. Akademi Toplantısıi Canlı Cerrahi Günleri, 11-12 Nisan 2015, Ankara

13-)11. Türk Rinoloji Kongresi 16-19 Nisan 2015, Antalya

14-) Salzburg Weil Cornell Seminar in Otolaryngology, 27 Nisan-2 Mayıs 2015, Salzburg, Avusturya

15-) 8. Koklear İmplatasyon Otoloji,Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 12-15 Kasım 2015 , Samsun

16-)  Videolarla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun CerrahisiKulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ,11 Aralık 2015, Ankara

17-) Vertigoya Pratik Yakşalım-6, Bayındır Hastanesi Konferans Salonu, 19 Aralık 2015, Ankara

18-) 3. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, 27 Şubat 2016, Ankara

19-) 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-9 Nisan 2016, Ankara

20-) 14. TKBBV İlkbahar Toplantısı, 14-17 Nisan 2017, Adana ( Parotis Bezi  Kadavra Eğitsel Diseksiyon Kursu)

21-) FaceISTANBUL 2018, 19-20 Mayıs 2018, İstanbul

22-) 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

23-) Medi Trio Kongresi, 03-06 Ekim 2019, Kıbrıs

ALINAN SERTİFİKALAR

1-) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 28-29 Haziran 2014, Ankara Üniversitesi

2-) İş Yeri Hekimliği Sertifikası, 2018, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

3-) 2019-2020 Eğitim Yılı KBB Yüz Plastik Cerrahi Okulu

2.ÜNİVERSİTE

Anadolu Üniversitesi, Sağlık Yönetimi

ÜYELİKLER

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2013