Uzmanlık tezimin ismi ‘Nöral Monitörizasyon Altında Revizyon Tiroit Cerrahisi: Cerrahi Güvenlik ve Tiroglobulin Cevabı’

Tiroit kanseri nüks etmiş hastalarda; hastalığın durumunu takip ettiğimiz kan tahlillerinden ‘Tiroglobulin’ parametresinin yapılan cerrahi işlemler öncesi ve sonrası değerlerini karşılaştırıp hastalık seyrini inceledik. Ayrıca iyi bir anatomi bilgisi gerektiren, ikincil ve daha fazla sayıda yapılan revizyon cerrahilerinde; operasyon sırasında sinir monitörü kullanımının; karşılaşılabilecek komplikasyonları azaltması açısından çok önemli olduğunu gösterdik.

Prof. Dr. Babür Küçük önderliğinde başlatılan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinde yapılan tiroit Cerrahisinin yaklaşık 10 yıllık bir dönemini incelemek bana çok şeyler öğretti. Bu çalışma hastalara ne kadar doğru cerrahi işlemleri uyguladığımızın kanıtı olması açısından bizleri mutlu etmesinin yanı sıra, değerli meslektaşlarımıza da yol göstermesi açısından tıp bilimine katkı sundu.

Uzmanlık Tezi Danışmanım, değerli hocam Prof. Dr. Kürşat Gökcan’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, kendisi ile çalıştığım için de çok şanşlı hissediyorum.

Tezi incelemek isteyenler için link aşağıda…